Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin sklepu
  • polstroj_baner_2
  • polstroj_baner_3
  • polstroj_baner_4
  • polstroj_baner_5

Regulamin sklepu

Regulamin internetowego www.polstroj.pl

1. DEFINICJE
1.1. Definicje i ich znaczenia użyte w regulaminie:
1.2. POLSTRÓJ EWA MIREK – Właściciel i administrator strony internetowej https://www.polstrój.pl. Pełne dane przedsiębiorstwa znajdują się w art. 2.3 Regulaminu.
1.3. Klient – przedsiębiorca lub jego przedstawiciel, pracownik, pełnomocnik etc., korzystający ze sklepu internetowego https://www.polstrój.pl.
1.3.1 Klientem może być zarówno podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i innych krajów Unii Europejskiej oraz krajów trzecich, nie wchodzących w skład UE.
1.4. Towar – wszelki asortyment, który klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego, drogą mailową, poprzez zamówienia telefoniczne lub dokonując zakupu bezpośrednio w siedzibie POLSTRÓJ EWA MIREK
1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.polstrój.pl oraz składania zamówień i sprzedaży w POLSTRÓJ EWA MIREK
2.2. Treść Regulaminu jest jawna i udostępniona nieodpłatnie wszystkim osobom zainteresowanym w formie, która umożliwia skopiowanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.
2.3. Właścicielem oraz podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej https://www.polstrój.pl.pl POLSTRÓJ EWA MIREK, ul. Powstańców Śląskich 41, 42-140 Panki, wpisana do CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIP: 5741285866; REGON: 150214680; adres poczty elektronicznej:
em1@op.pl, numer telefonu: +48 507 04 14 04 - zwana dalej POLSTRÓJ EWA MIREK
2.4. Strona internetowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców pragnących nabyć towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep internetowy nie jest przeznaczony i nie służy do sprzedaży towarów konsumentom, zgodnie z przepisami prawa rozumianymi jako osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.5. Strona internetowa wykorzystywana jest do:
2.5.1 Informowania klientów o ofercie POLSTRÓJ EWA MIREK
2.5.2 Informowania o dostępności oferowanych produktów, nowych produktach, promocjach i specjalnych ofertach.
2.5.3 Zamieszczania informacji o produktach, ich parametrach, specyfikacji technicznej, materiałach, z których są wykonane.
2.5.4 Składania zamówień przez Klientów
2.6. Informacja o produkcie oraz cenie, podana na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez POLSTRÓJ EWA MIREK w celu realizacji złożonego zamówienia.
3.2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej, której celem jest zwiększenie jakości obsługi Klienta oraz troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.
3.3. Administratorem bazy danych osobowych klientów POLSTRÓJ EWA MIREK jest POLSTRÓJ EWA MIREK. Baza danych przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i jest zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3.4. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, wysyłki zamówienia oraz, jeśli Klient wyrazi zgodę, w celu informowania o nowych produktach i ofertach promocyjnych.
3.5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3.6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Może również zwrócić się z prośbą o usunięcie jego danych z bazy. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.
4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
4.1. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem zamieszczonym na stronie
https://polstroj.pl/regulamin-pm-11.html

4.2. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Dotyczy to wszystkich form składania zamówienia.
4.3. Formy składania zamówień:
4.3.1. Klient może złożyć zamówienie poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://www.polstrój.pl
4.3.1.1. Ogłoszenia, reklamy i inne informacje o Towarach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny.
4.3.1.2. Przed złożeniem zamówienia lub w trakcie tej czynności Klient może dokonać rejestracji w sklepie internetowym polstroj.pl. Rejestracja jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi kosztami, nie jest też ona obowiązkowa, a jedynie ułatwia Klientowi składanie kolejnych zamówień i śledzenie historii zamówień.
4.3.1.3. Strona internetowa https://www.polstroj.pl wykorzystuje do swojego działania pliki cookies. Pliki cookies są to małe pliki zawierające dane przechowywane na komputerze użytkownika i wykorzystywane w celu personifikacji wyglądu strony, obsługi koszyka, obliczania statystyk odwiedzin oraz ogólnego przyspieszenia i usprawnienia funkcjonowania strony. Klient składający zamówienie internetowe akceptuje fakt wykorzystania i przechowywania plików cookies na jego komputerze. Obsługę plików cookies można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej, jednak w takim przypadku część funkcjonalności strony internetowej może nie funkcjonować prawidłowo. W przypadku nie akceptowania plików cookies prosimy o składanie zamówień w innej formie niż zamówienia internetowe.
4.3.1.4. Warunkami przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia internetowego jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia oraz minimalna wartość zamówienia przekraczająca kwotę 10 zł netto, bez wliczenia kosztów transportu. Poprawnie wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres firmy (dane do faktury VAT), numer telefonu kontaktowego i/lub adres email, wybrany sposób płatności oraz sposób dostawy, a także adres dostawy jeśli jest inny niż adres rozrachunkowy. Podanie numeru telefonu i adresy email umożliwi  szybki kontakt z Klientem jeśli wystąpi potrzeba dodatkowych ustaleń lub zmiana innych szczegółów zamówienia.
4.3.2. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie w POLSTRÓJ EWA MIREK, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00 korzystając z numeru telefonu +48
507 04 14 04
4.3.3 Klient może złożyć zamówienie drogą mailową na adres em1@op.pl
4.3.4. Klient może złożyć zamówienie w siedzibie POLSTRÓJ EWA MIREK w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.
4.4. Konsumenci, o których mowa w art. 2.4, nie mogą składać zamówień w formach wymienionych powyżej i POLSTRÓJ EWA MIREK nie zawiera z nimi umów na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa. Za zgodą POLSTRÓJ EWA MIREK konsument może skorzystać z wymienionych w art. 3.1 form w celu rezerwacji towaru, co nie rodzi po stronie konsumenta ani POLSTRÓJ EWA MIREK żadnych zobowiązań. Sam zakup może być dokonany przez konsumenta jedynie w siedzibie POLSTRÓJ EWA MIREK w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00.
4.5. Zamówienia mogą być składane przez Klientów 24h na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziela i święta będące ustawowo dniem wolnym od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
4.6. Informacja o dostępności Towaru podawana jest na stronie internetowej POLSTRÓJ EWA MIREK oraz w trakcie kontaktu            

       z Klientem.
4.7. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta wyrażenie oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem – zakupu. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów.

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
5.1. Złożone przez Klientów zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpłynięcia.
5.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru. W przypadku gdy zamawiany Towar jest niedostępny zamówienie może zostać anulowane przez POLSTRÓJ EWA MIREK
5.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia, chwilowego braku jakiegokolwiek Towaru znajdującego się w zamówieniu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, POLSTRÓJ EWA MIREK skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia, w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem okaże się niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, zamówienie takie traci moc.
5.4. Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta do momentu jego realizacji i wysyłki towaru. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało zrealizowane, a Towar został wysłany.
5.5. Na zamówienia realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny Towaru takie jak w dniu realizacji zamówienia.
5.6. Klient ma możliwość otrzymania korzystnych rabatów na zakupiony Towar przydzielanych w oparciu o jego aktywności zakupów i wysokość obrotów. Dokładne informacje odnośnie wysokości rabatów udzielane są przez POLSTRÓJ EWA MIREK
5.7. Po złożeniu zamówienia internetowego poprzez stronę
https://polstroj.pl Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres email wskazany w formularzu zamówienia. Wiadomość ta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta.
5.8. Do zamówień wystawiane są faktury VAT lub paragony.
5.9. Ostateczna wartość zamówienia oraz cena Towarów znajduje się na fakturze proforma lub fakturze VAT. Klient akceptując ten dokument akceptuje podane w nim ceny Towarów.
5.10. Zakup o wartości do 400zł netto, dokonywany w siedzibie firmy POLSTRÓJ EWA MIREK, traktowany jest jako zakup detaliczny. Zakup taki objęty jest narzutem detalicznym w wysokości +20% do ceny internetowej.
5.11. Waga Towarów podana na stronie internetowej https://www.polstroj.pl jest szacunkowa i uśredniona. Może ona różnić się np. w zależności od wybranych rozmiarów Towaru. W związku z tym koszt transportu podany na stronie podczas składania zamówienia może ulec zmianie gdyż jest on zależny od wagi i gabarytów, na co Klient wyraża zgodę.
5.12. Promocje czasowe obowiązują dla zamówień zatwierdzonych i realizowanych w czasie trwania promocji.
5.13. RABATY
5.13.1 POLSTRÓJ EWA MIREK zastrzega sobie prawo do indywidualnego modyfikowania polityki cenowej niezależnie od obowiązującego cennika.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR
6.1. Akceptowane formy płatności.
6.1.1. Podstawową formą płatności jest płatność gotówką przy odbiorze Towaru z siedziby POLSTRÓJ EWA MIREK lub przy dostawie Towaru środkami POLSTRÓJ EWA MIREK.
6.1.1.1. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, odbiór Towaru lub jego wysyłka następuje niezwłocznie lub w określonym przez Klienta terminie, nie dłużej jednak niż 7 dni od daty złożenia zamówienia.
6.1.2. Pobranie przy odbiorze Towaru, który jest dostarczany przez firmę spedycyjną. W przypadku tej formy płatność następuje w momencie doręczenia Towaru i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
6.1.3. Przedpłata na konto na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy POLSTRÓJ EWA MIREK
6.1.3.2. Przy zamówieniach z formą płatności przedpłata na konto wystawiana jest faktura proforma na podstawie której Klient dokonuje przedpłaty.
6.1.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata na konto wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty wartości zamówienia na konto bankowe POLSTRÓJ EWA MIREK. Kwota zapłaty składa się z ceny Towaru i kosztów transportu, na które Klient otrzymuje dokument VAT.
6.1.3.4. Brak zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury pro-forma skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.
6.1.4. Przelew z odroczonym terminem płatności.
6.1.4.1. Na wniosek Klienta POLSTRÓJ EWA MIREK może zdecydować o przyznaniu tej formy płatności po spełnieniu przez Klienta następujących warunków: co najmniej 3 transakcje w przeciągu jednego miesiąca, łączna wartość transakcji w ciągu miesiąca przekraczająca 7 000 PLN. Ta forma płatności ma zastosowanie w przypadku utrzymania podobnego lub wyższego poziomu aktywności zakupów w przyszłości.
6.1.4.2. Po udzieleniu formy płatności z art. 6.1.4 pierwsze dwie płatności muszą być uregulowane w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Następnie POLSTRÓJ EWA MIREK może zadecydować o wydłużeniu terminu płatności do 7,14 lub 21 dni, zależnie od osiąganych obrotów i aktywności zakupów. .
6.2. Klient dokonujący płatności w formie określonej w art. 6.1.3 lub 6.1.4 zobowiązany jest w tytule przelewu podać numer dokumentu VAT, który jest opłacany.
6.3. POLSTRÓJ EWA MIREK może zadecydować o wstrzymaniu realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta jeśli występują opóźnienia w zapłacie należności za zakupiony Towar. POLSTRÓJ EWA MIREK może utrzymywać wstrzymanie realizacji zamówień do czasu gdy na koncie księgowym Klienta nie będzie żadnej przeterminowanej zaległości.
6.4. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.
6.5. Opłata za przesyłkę zakupionego Towaru pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczana jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego Towaru i może różnić się od podanej na stronie https://www.polstroj.pl zgodnie z art. 5.10.
6.5.1. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem przez Klienta Towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecności odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, etc., koszty te pokrywa Klient. Na koszty te zostanie wystawiony dokument VAT.
6.6. Maksymalna płatność gotówką, jaką Klient może dokonać w trakcie jednego dnia, nie może przekroczyć równowartości 15 000 zł. W przypadku gdy dzienny obrót brutto przekracza wymienioną powyżej kwotę, nie dopuszcza się częściowej zapłaty za Towar gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia muszą zostać zrealizowane w formie przelewu środków na rachunek bankowy POLSTRÓJ EWA MIREK
6.6.1. Kwota maksymalnej dziennej wpłaty gotówkowej może ulec zmianie w zależności od bieżących regulacji prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zmiany wartości kwoty, zmiana taka zostanie zaznaczona w Regulaminie. Klient będzie miał również możliwość dowiedzenia się o zaistniałym fakcie w POLSTRÓJ EWA MIREK
6.7. Dokonanie zapłaty za Towar w terminie wskazanym na dokumencie VAT (faktura lub faktura pro forma) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta cen podanych w tym dokumencie.

7. PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
7.1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument VAT, który jest wręczany klientowi w momencie odbioru Towaru lub przesyłany razem z zamówionym Towarem w formie trwałego wydruku papierowego.
7.2. Na życzenie Klienta POLSTRÓJ EWA MIREK może wystawić i przesłać dokument VAT (w tym fakturę lub fakturę pro forma) w formie elektronicznej.
7.2.1. Klient może złożyć wniosek o otrzymanie faktury w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości email lub telefonicznie, kontaktując się z POLSTRÓJ EWA MIREK.
7.2.2. Wnioskując o wysłanie faktur w formie elektronicznej Klient zobowiązany jest do podania poprawnego adresu email, na który POLSTRÓJ EWA MIREK będzie wysyłał dokumenty.
7.2.3. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomości email z fakturą dołączoną w formie załącznika.
7.3. Przy wystawianiu i przesyłaniu faktur w formie elektronicznej spełniane są wszystkie wymogi wynikające z obowiązującego prawa.
7.4. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawianej są w formacie PDF.
7.5. POLSTRÓJ EWA MIREK wystawia i przechowuje faktury wystawiane w formie elektronicznej w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
7.6. Klient odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie oraz sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesłanych w formie elektronicznej.
7.7. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa POLSTRÓJ EWA MIREK do wystawianie i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
7.8. Za moment doręczenia faktury w formie elektronicznej uznaje się datę dotarcia wiadomości email opisanej w art. 7.2.3 na serwer skrzynki pocztowej Klienta.
7.9. POLSTRÓJ EWA MIREK nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie faktur w formie elektronicznej na adres email jeśli był on błędnie podany przez Klienta lub jeśli został zmieniony przez Klienta w czasie pomiędzy wyrażeniem woli otrzymania faktury drogą elektroniczną a datą wysłania jej na adres pocztowy Klienta.

8. FORMY I KOSZTY DOSTAWY TOWARU
8.1. Podczas składania zamówienia Klient ma prawo do wyboru formy dostawy Towaru.
8.2. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firm spedycyjnych, którymi są DPD Polska,GLS, FedEx oraz Inpost
8.3. Firmy kurierskie działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

https://www.dpd.com.pl/Inne/Regulaminy

https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin

https://www.fedex.com/pl-pl/conditions-of-carriage.html

https://inpost.pl/regulaminy


8.4. Koszt transportu za zamówiony Towar pokrywa Klient. Oplata ta wyliczana jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego Towaru. Koszty przesyłek różnią się również w zależności od wybranej firmy spedycyjnej.
8.6. Na życzenie Klienta istnieje możliwość odbioru Towaru i dostawy przez firmę spedycyjną inną niż wymienione w art. 8.2, z która POLSTRÓJ EWA MIREK nie ma podpisanej umowy.
8.6.1. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjna, z którą POLSTRÓJ EWA MIREK nie ma podpisanej umowy, zapłata za zamówiony Towar musi być zrealizowana w formie przedpłaty (art. 6.1.3) w pełnej wartości zamówienia.
8.6.2. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjną, z którą POLSTRÓJ EWA MIREK nie ma podpisanej umowy Klient osobiście zleca takiej firmie odbiór przesyłki z magazynu POLSTRÓJ EWA MIREK i zobowiązuje się do pokrycia kosztów takiej usługi.
8.7. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru z magazynu POLSTRÓJ EWA MIREK EWA w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00.
8.7.1. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar dokumentu potwierdzającego zakup Towaru: oryginał faktury lub paragon w przypadku sprzedaży detalicznej.
8.8. Dostawa na koszt POLSTRÓJ EWA MIREK jest możliwa przy jednorazowym zakupie Towaru o wartości na fakturze powyżej 700 PLN netto.
8.9. Istnieje możliwość dostawy towaru raz w tygodniu środkami transportu POLSTRÓJ EWA MIREK EWA na koszt POLSTRÓJ EWA MIREK przy zamówieniach na kwotę powyżej 4 500 PLN netto, dla firm, których adres dostawy znajduje się w rejonie CZĘSTOCHOWY i w promieniu 100 km. Szczegóły dotyczące tej formy dostawy można uzyskać kontaktując się z POLSTRÓJ EWA MIREK TEL.
507 04 14 04
8.10. Waga towarów podana na stronie https://www.polstroj.pl jest uśredniona. Może zostać precyzyjne określona po przygotowaniu przesyłki, w związku z czym koszt transportu może nieznacznie ulec zmianie.
8.11. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecnością odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, oczekiwania kuriera etc. - koszty te pokrywa Klient. Na poniesione przez POLSTRÓJ EWA MIREK koszty zostanie wystawiona Klientowi faktura VAT.
8.13. Zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych mogą one naliczać dodatkowe koszty dostawy Towaru, np. za przetrzymywanie towaru w przypadku nieobecności odbiorcy w miejscu i dniu dostawy lub oczekiwanie kuriera na odbiorcę. Koszty te pokrywa Klient. Dokładne informacje o kosztach można znaleźć w regulaminach firm spedycyjnych (prosimy o skontaktowanie się z odpowiednią firmą w kwestii otrzymania odpowiednich informacji).

9. REALIZACJA DOSTAW
9.1. Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta po spełnieniu jednego z warunków zawartych w pkt. VI Regulaminu.
9.2. Wraz z dostawą Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon.
9.3. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 14:00, dla których nie ma żadnych przeszkód w realizacji, zostaną wysłane następnego dnia roboczego – w przypadku gdy forma płatności jest zapłata gotówką (art. 6.1.2) przy odbiorze towaru lub przelew (art. 6.1.4).
9.4. W przypadku zamówień złożonych zgodnie z pkt. II Regulaminu oraz opłaconego w formie przedpłaty (art. 6.1.3) zostanie wystawiona faktura pro forma i przesłana do Klienta. Towar zostanie wysłany niezwłocznie po wpłynięciu pełnej należności na konto bankowe POLSTRÓJ EWA MIREK
9.5. Towar zostanie dostarczony następnego dnia roboczego po wysyłce towaru. Jeśli termin ten ulegnie wydłużeniu, to takie opóźnienie nie wynika z przyczyn zależnych od POLSTRÓJ EWA MIREK. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej.
9.6. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru w terminie określonym w art. 9.5 i na zamówieniu z przyczyn zależnych od POLSTRÓJ EWA MIREK skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia.
9.7. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 lub w dniach innych niż dni robocze, mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego. Wtedy też może nastąpić ich realizacji i wysyłka.
9.8. W przypadku odbioru własnego Towaru przez Klienta (zgodnie z art. 8.7) zamówienia złożonego zgodnie z pkt. IV Regulaminu oraz realizowanego w formie zapłaty gotówką (art. 6.1.1), termin odbioru jest określany przez Klienta z uwzględnieniem art. 8.7 i 6.1.1.1.
9.9. Czas realizacji zamówienia i dostawy może ulec zmianie w szczególnych przypadkach jak np. nagły wzrost ilości przesłanych zamówień, wystąpienie problemów technicznych i okoliczności niezależnych od POLSTRÓJ EWA MIREK, utrudniających dostawę w opisanym wyżej terminie.
9.10. W przypadku realizacji zamówień indywidualnych, w których skład wchodzą Towary przygotowywane lub sprowadzane zgodnie z życzeniem Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty za Towar w formie określonej w art. 6.1.2. Szacowany czas realizacji zamówienia i wysyłki Towaru uzgodniony z POLSTRÓJ EWA MIREK może ulec zmianie. Nie upoważnia to Klienta do anulowania zamówienia.
9.11. POLSTRÓJ EWA MIREK nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia i dostawy w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.
9.12. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w terminie określonym w art. od 9.5 do 9.10 powinien odpowiednio wcześniej skontaktować się z POLSTRÓJ EWA MIREK lub firmą spedycyjną i podać dogodny termin i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.
9.13. W przypadku gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie obciążony kosztami transportu za wysyłkę oraz zwrot Towaru do POLSTRÓJ EWA MIREK
9.14. Z chwilą wydania przez POLSTRÓJ EWA MIREK towaru firmie spedycyjnej następuje dostawa Towaru, a na Klienta przechodzi prawo do dysponowania Towarem jako właściciel oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia (zgodnie z art. 544 i 548 Kodeksu Cywilnego).
9.15. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Towar może zostać wysłany zarówno do siedziby firmy Klienta jak i na dowolny inny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez niego w zamówieniu.
9.15.1. W przypadku gdy na życzenie Klienta Towar wysyłany jest do użytkownika produktów zakupionych przez Klienta, faktury za zakupiony Towar mogą zostać wysłane osobno na adres inny niż wskazany do dostawy Towaru. W tym celu Klient zobowiązany jest poinformować POLSTRÓJ EWA o adresie, na który mają zostać wysłane faktury.

10. ZWROT TOWARU
10.1. POLSTRÓJ EWA MIREK dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad.
10.2. Zgodnie z art. 558 §1 K.C. uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy POLSTRÓJ EWA MIREK a Klientami w myśl art. 1.3.
10.3. Możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru, za zgodą POLSTRÓJ EWA MIREK, w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru.
10.3.1. POLSTRÓJ EWA MIREK nie przyjmuje zwrotów bez uprzedniego uzgodnienia zwrotu
10.3.2. Zwracany Towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony (w tym oryginalne opakowanie, które również nie może być uszkodzone). Towar noszący ślady użytkowania nie podlega zwrotowi.
10.3.3. Towar po uzgodnieniu z POLSTRÓJ EWA MIREK należy zwrócić osobiście bądź wysłać do siedziby POLSTRÓJ EWA MIREK
10.3.4. Koszty związane z wysyłką i zwrotem towaru ponosi Kupujący.
10.3.5. Po weryfikacji stanu odesłanego Towaru i uwzględnieniu zwrotu zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon korygujący. Dokonując zwrotu Towaru Klient zobowiązuje się do odesłania podpisanej faktury korygującej lub paragonu korygującego na zwrócony Towar.
10.4. W przypadku gdy POLSTRÓJ EWA MIREK wyrazi zgodę na zwrot zakupionego Towaru dokonywany jest zwrot płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
10.4.1. Zwrot dokonywany jest po otrzymaniu od Klienta podpisanej faktury korygującej lub paragonu korygującego.
10.4.2. Zwracany jest koszt zakupionych i zwróconych Towarów. POLSTRÓJ EWA MIREK nie zwraca Klientowi kosztów wysyłki oraz innych, dodatkowych kosztów, które wynikły w czasie realizacji i dostawy z winy Klienta (np. nie odebranie w terminie przesyłki od firmy spedycyjnej).
10.4.3. Kwota podlegająca zwrotowi pomniejszana jest o koszty obsługi Klienta w wysokości 5% wartości faktury, ale nie mniej niż 25,00 PLN.
10.5. Towar, który nosi jakiekolwiek widoczne ślady użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi.
10.6. Jakiekolwiek modyfikacje oraz wykonanie zdobienia, nadruku na Towarze jest traktowane jako używanie produktu. Klient ma obowiązek sprawdzić Towar przed wykonaniem znakowania aby stwierdzić jego zgodność z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym.
11. GWARANCJA I REKLAMACJE
11.1. Gwarancją objęte są Towary, na które POLSTRÓJ EWA MIREK udziela oświadczenia gwarancyjnego. Informacja o udzieleniu gwarancji na Towar podana jest przy opisie danego Towaru na stronie https://www.polstroj.pl lub udziela POLSTRÓJ EWA MIREK.
11.2. Gwarancja jakości obejmuje obuwie ochronne obuwie medyczne i udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
11.2.1. Gwarancja jakości nie obejmuje obuwia roboczego w II gatunku i nie podlega ono reklamacji.
11.3. Klient zgłaszający reklamacje ma obowiązek złożenia zgłoszenia na poprawnie wypełnionym formularzu reklamacyjnym
11.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
11.4.1. Dokładne oznaczenie Towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk.
11.4.2. Wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży Towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub paragonu).
11.4.3. Wskazanie wady Towaru, która jest podstawą reklamacji.
11.4.4. Wskazanie terminu ujawnienia się wady.
11.4.5. Precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada.
11.5. Poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać do POLSTRÓJ EWA MIREK drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres email:
em1@op.pl
11.6. Reklamacji nie podlega Towar:
11.6.1. Który uległ naturalnemu zużyciu,
11.6.2. W którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji, w tym rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć etc.
11.6.3. Dostarczony do POLSTRÓJ EWA MIREK w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym.
11.6.4. Posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji.
11.7. Reklamacji obuwia ochronnego nie podlegają:
11.7.1. Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
11.7.2. Rozdarcia obuwia, otarcia i przetarcia szwów, otarcia i zadrapania skór, wyszarpnięcia i urwania zapięć, wystąpienia zabrudzeń (zacieki i plamy).
11.7.3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji.
11.7.4. Wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych.
11.7.5. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego sposobu użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania w warunkach niewłaściwych dla typu danego obuwia.
11.7.6. Uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy.
11.8. Obuwie niekonserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.
11.9. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego Towaru z dokumentem sprzedaży, POLSTRÓJ EWA MIREK informuje Klienta o sposobie i terminie zwrotu Towaru.
11.10. Reklamowany Towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać do siedziby POLSTRÓJ EWA MIREK Klient pokrywa koszty wysyłki reklamowanego Towaru. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
11.10.1. Reklamowany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe.
11.10.2. Reklamowany Towar powinien być dostarczony w stanie czystości umożliwiającym weryfikację Towaru ze zgłoszeniem. Oznacza to, że Towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony.
11.11. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez producentów w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby POLSTRÓJ EWA MIREK.
11.11.1. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby POLSTRÓJ EWA MIREK np. w przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów reklamacji.
11.12. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy Towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt POLSTRÓJ EWA MIREK
11.12.1. W przypadku braku możliwości wymiany zareklamowanego Towaru, np. z powodu braku jego dostępności na magazynie, zostaje wystawiona faktura korygująca.
11.12.2. Wymieniony Towar zostaje wysłany do Klienta na koszt POLSTRÓJ EWA MIREK.
11.13. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, Towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.
11.14. Zdjęcia Towaru zamieszczone na stronie https://www.polstroj.pl mogą nieznacznie odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z różnych ustawień monitora. Odcień koloru i różnica nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.
11.15. Rozmiary produktów mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabelach rozmiarów. Nieznaczne różnice w wymiarach nie stanowią podstawy do reklamacji.
12. KOMPLETNOŚĆ DOSTAW
12.1. Towar dostarczany za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD,FEDEX, GLS, INPOST.
12.2. W chwili odbioru Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej Klient ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości przesyłki pod względem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania przesyłki), stanu, ilości i rodzaju Towaru.
12.2.1. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
12.2.2. Klient powinien niezwłocznie poinformować POLSTRÓJ EWA MIREK o stwierdzeniu niezgodności dostawy z zamówieniem lub fakturą i w ciągu 7 dni od daty dostawy przesłać do POLSTRÓJ EWA MIREK protokół rozbieżności.
12.3. POLSTRÓJ EWA MIREK nie odpowiada za braki Towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury określonej w art. 12.2.
12.4. W przypadku dostawy Towaru środkiem transportu POLSTRÓJ EWA MIREK odbiorca kwitując odbiór Towaru zrzeka się roszczeń w zakresie niezgodności ilościowych i rodzajowych.
12.5. Odbierając Towar z magazynu POLSTRÓJ EWA MIREK Klient, jego przedstawiciel lub przedstawiciel firmy spedycyjnej obierającej Towar w imieniu Klienta, z którą POLSTRÓJ EWA MIREK nie ma podpisanej umowy, zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym.
12.5.1. Za rozbieżności powstałe po odbiorze Towaru przez Klienta, jego przedstawiciela lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu Klienta, POLSTRÓJ EWA MIREK nie ponosi odpowiedzialności.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. POLSTRÓJ EWA MIREK zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
13.1.1. Zmiana Regulaminu następuje z chwila pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej https://www.polstroj.pl
15.2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza znajomość Regulaminu, akceptuje jego treść i związany jest jego postanowieniami.
15.3 Ostateczna koszt Towaru podany jest na fakturze proforma fakturze VAT lub paragonie.
15.4. Ceny Towarów zamieszczone na stronie https://www.polstroj.pl są podane w walucie PLN. Podane ceny są cenami brutto.
15.5. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Klientów z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i również z pozostałych krajów UE.
15.7. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej https://www.polstroj.pl, w tym podane ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
15.8. POLSTRÓJ EWA MIREK zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych Towarów w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
15.9. POLSTRÓJ EWA MIREK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.
15.10. Wszelkie uwagi i skargi prosimy kierować pod adres e-mail:
em1@op.pl

W ramach internetowego sklepu dostępnego pod adresem www.polstroj.pl

firma POLSTRÓJ EWA MIREK nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej!

* Sprzedaż konsumencka jest to sprzedaż rzeczy ruchomej - nowej bądź używanej - osobie fizycznej (konsumentowi), która nabywa ją od przedsiębiorcy (sprzedawcy) w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


Przejdź do strony głównej